Archív

Ročník 39: S1 (nás, reš, výsl) S2 (nás, reš, výsl) S3 (nás, reš, výsl) S4 (nás, reš, výsl) S5 (nás, výsl), S6 (nás),

Ročník 39 junior: S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (výsl), S5 (výsl), S6 (výsl),

Průvodní povídání 39: 1. Až ke kombinačnímu číslu 2. Pascalův trojúhelník

Ročník 38: S1 (nás, reš, výsl) S2 (nás, reš, výsl) S3 (nás, reš, výsl) S4 (nás, reš, výsl) S5 (nás, reš, výsl) S6 (nás, reš, výsl)

Průvodní povídání 38: 1. Thaletova kružnice a Pythagorova věta 2. Obvodový, středový a úsekový úhel

Ročník 37: S1 (nás, reš, výsl) S2 (nás, reš, výsl) S3 (nás, reš, výsl) S4 (nás, reš, výsl) S5 (nás, reš, výsl) S6 (nás, reš, výsl)

Ročník 36: S1 (nás, reš, výsl) S2 (nás, reš, výsl) S3 (nás, reš, výsl) S4 (nás, reš, výsl) S5 (nás, reš, výsl) S6 (nás, reš, výsl)

Ročník 35: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 34: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 33: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 32: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 31: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 30: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 29: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 28: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 27: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 26: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 25: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 24: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 23: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 22: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 21: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 20: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 19: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl) S6 (reš, výsl)

Ročník 18: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl)

Ročník 17: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl)

Ročník 16: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl)

Ročník 15: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl) S5 (reš, výsl)

Ročník 14: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl)

Ročník 13: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl)

Ročník 12: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl)

Ročník 11: S1 (reš, výsl) S2 (reš, výsl) S3 (reš, výsl) S4 (reš, výsl)

Ročník 10: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),

Ročník 9: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),

Ročník 8: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),

Ročník 7: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),

Ročník 6: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),

Ročník 5: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),

Ročník 4: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),

Ročník 3: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš), S5 (řeš),

Ročník 2: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),

Ročník 1: S1 (řeš), S2 (řeš), S3 (řeš), S4 (řeš),