Zadání 4. série 39. ročníku

Termín odeslání: 19. 2. 2024

Jak řešit, odevzdávat a další důležité informace ohledně Pikomatu Junior nalezdene zde.

Adresa: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Zadání je k dispozici také ve formátu pdf. Velice doporučujeme dětem dát toto vytištěné zadání. K dispozici je celý leták ve formátu pdf. Výsledkovou listinu po druhé sérii můžete najít zde.


Úloha č. 1

Na podstavu do každého čtverečku nakreslete tolik teček, kolik krychlí je v daném sloupečku. Napište otazník, pokud to nejde jednoznačně určit.

Úloha č. 2

Tři kamarádi, Fanda, David a Klátra, pijí každý jiný nápoj a dělají jiný sport. Jejich nápoje jsou kola, džus a mléko a sporty jsou šachy, Minecraft a frisbee.

Víme, že ten, kdo hraje šachy, pije džus, Klátra pije mléko a David hraje Minecraft. Zjistěte, kdo pije kolu.

Úloha č. 3

Každý řádek a sloupec tabulky musí obsahovat všechna čísla od 1 do 5. V rohu každého odděleného útvaru je malé číslo, které označuje součet čísel v tomto útvaru. Doplňte tabulku.