Zadání 2. série 39. ročníku Pikomatu Junior

Termín odeslání: 27. 11. 2023

Jak řešit, odevzdávat a další důležité informace ohledně Pikomatu Junior nalezdene zde.

Adresa: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Zadání je k dispozici také ve formátu pdf. Velice doporučujeme dětem dát toto vytištěné zadání. K dispozici je celý leták ve formátu pdf.


Příklad č. 1

Doplňte do prázdných polí sčítací pyramidy čísla tak, aby se součet dvou vedlejších čísel rovnal číslu nad nimi.

Příklad č. 2

Na všech těchto obrázcích jsou váhy a různá závaží. Každý geometrický tvar reprezentuje jedno závaží. Rozhodněte, jak dopadne poslední vážení, pokud byla váha při prvních třech váženích, která vidíte na obrázcích, v rovnováze.

Příklad č. 3

Doplňte mezi následující čísla znaménka matematických operací +, -, \times, \div , (, ) tak, aby platila rovnost

8 \qquad 8 \qquad 8\qquad 8 \quad = \quad 256.

Každé znaménko můžete použít vícekrát. Znaménka můžete umísťovat také před a za čísla.