Zadání 3. série 39. ročníku Pikomatu Junior

Termín odeslání: 8. 1. 2024

Jak řešit, odevzdávat a další důležité informace ohledně Pikomatu Junior nalezdene zde.

Adresa: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Zadání je k dispozici také ve formátu pdf. Velice doporučujeme dětem dát toto vytištěné zadání. K dispozici je celý leták ve formátu pdf.


Příklad č. 1

Vyplňte tabulku na obrázku útvary, které jsou vpravo od ní. Útvary v tabulce se nesmí překrývat, ani vystupovat z tabulky. Každý útvar použijte právě jednou.

Příklad č. 2

Kolika způsoby se lze přechodem přes pět můstků dostat k poháru? (mezi políčky se dá přecházet pouze po můstcích).

Příklad č. 3

Nakreslete síť útvaru na spodním obrázku. Na vrchním obrázku je pro lepší představu ukázaná síť krychle.