Pravidla 35. ročníku Pikomatu MFF UK

Kdo může řešit?

Pikomat je určen žákům šestých až devátých tříd základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se mohou samozřejmě zúčastnit i řešitelé mladší.

O co vlastně jde?

Náš seminář spočívá v řešení několika úloh propojených příběhem, jehož autory jsou Tomáš Flídr a Eliška Vítková. Soutěžící odešle v daných termínech jednotlivé příklady dané série na adresu Pikomatu nebo odevzdá elektronicky v Tepu. Organizátoři opraví došlé úlohy, vypracují jejich vzorová řešení a sestaví výsledkovou listinu. To vše společně se zadáním následující série odešlou řešiteli přibližně do měsíce a nebo svá řešení uvidí přímo v Tepu.

Bodování

Za každou úlohu může řešitel získat maximálně 5 a minimálně 0 bodů. Pokud někdo napíše například pouze „ano“, nezíská plný počet bodů, ani pokud by to byl výsledek správný. Správné a úplné řešení je jen takové, v němž je srozumitelně vysvětlen postup, který vede ke správnému výsledku. Naopak za zajímavou myšlenku můžete dostat body, přestože jste úlohu nedořešili.

Kolektivní řešení?

Nechceme zakazovat řešit úlohy Pikomatu společně ve dvojici, ale Pikomat je soutěž jednotlivců a naším cílem je mimo jiné, abyste dokázali své myšlenky samostatně zformulovat. Proto pokud najdeme výrazné shody ve vašich řešeních, počítejte s bodovými postihy.

Řešíme hlavou...

K řešení úloh není dovoleno používat počítačových programů, a to ani vlastnoručně napsaných.

Co když nevypočítám vše?

Nemusíte posílat řešení všech úloh série. Počet bodů za jednu sérii je součet bodů získaných z jednotlivých úloh s tím, že pokud odešlete všech sedm úloh, započítá se šest nejlepších. Znamená to, že za každou sérii můžete dosáhnout nejvýše 30 bodů.

Jak sepisovat úlohy

Řešení každé úlohy musí být napsáno na samostatném listu papíru formátu A4. Pokud použijete více listů pro řešení jedné úlohy, sepněte je kancelářskou sponkou nebo sešívačkou. Každý list, který nám posíláte, musí být označen jménem, příjmením a číslem úlohy.

Pro odevzdávání pomocí Tepu, platí ta samá pravidla, jen místo sešívačky umístěte všechny stránky do jednoho souboru. Více o pravidlech elektronického odevdávání nalezenete zde.

Termíny

Řešení každé série musí být odesláno nejpozději v den, který je pro tuto sérii označen jako termín odeslání. Opožděná řešení budeme postihovat, a to strhnutím jednoho bodu za každý den zpoždění. Také je důležité, aby obálka byla opatřena známkou správné hodnoty. Doporučujeme raději obálku odnést na poštu, než ji vhazovat do schránky.

Pro elektronické odesílání platí ta samá pravidla, nutno odevzdat do termínu odeslání do půlnoci, poté se Tep zavře a řešení nebudeme přijímat.

Jak se přihlásit?

Podmínkou účasti v soutěži je se přihlásit elektronicky pomocí tohoto formuláře a to i když chcete svá řešení zasílat papírově. Elektronická forma přihlášení přináší výhodu přímé registrace do Tepu, kde můžete elektronicky odevzdávat svá řešení až do půlnoci v den termínu odeslání. Proto doporučujeme dokončit registraci do konce, nejen vyplnit přihlášku. Součástí přihlášky je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Adresa Pikomatu je:
Pikomat
KPMS MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8.Koho se můžu zeptat?

Pro případné dotazy a jinou korespondenci s organizátory je možno použít elektronickou adresu . Zadání a řešení jsou zveřejněna také na internetové stránce v archivu.

Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů nejen při řešení Pikomatu a těšíme se na Vaše vyřešené úlohy.

Pikomateam