Pravidla 39. ročníku Pikomatu MFF UK


Kdo může řešit?

Pikomat je určen žákům šestých až devátých tříd základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se mohou samozřejmě zúčastnit i řešitelé mladší. Žáci třetích až šestých tříd můžou nově řešit také série úloh pro mladší řešitele. Návod pro mladší řešitele naleznete na této stránce

O co vlastně jde?

Náš seminář spočívá v řešení několika úloh propojených příběhem, jehož autorkou je Beáta Havelková. Soutěžící odešle v daných termínech jednotlivé příklady dané série na adresu Pikomatu nebo odevzdá elektronicky v Tepu. Organizátoři opraví došlé úlohy, vypracují jejich vzorová řešení a sestaví výsledkovou listinu. To společně se zadáním následující série odešlou řešiteli přibližně do měsíce. Výjimkou jsou opravená řešení, která řešitel uvidí přímo v Tepu, a to i když odevzdává papírově.

Adresa Pikomatu je:
Pikomat
KPMS MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8.

Jak se přihlásit?

Podmínkou účasti v soutěži je se přihlásit elektronicky pomocí tohoto formuláře a to i když chcete svá řešení zasílat papírově. Elektronická forma přihlášení přináší výhodu přímé registrace do Tepu, kde můžete elektronicky odevzdávat svá řešení až do půlnoci v den termínu odeslání. Proto doporučujeme dokončit registraci do konce, nejen vyplnit přihlášku. Součástí přihlášky je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Bodování

Za každou úlohu může řešitel získat maximálně 5 a minimálně 0 bodů. Pokud někdo napíše například pouze „ano“, nezíská plný počet bodů, ani pokud by to byl výsledek správný. Správné a úplné řešení je jen takové, v němž je srozumitelně vysvětlen postup, který vede ke správnému výsledku. Naopak za zajímavou myšlenku můžete dostat body, přestože jste úlohu nedořešili.

Jak má mé řešení vypadat?

O tom, jak řešení sepisovat, a o dalších věcech, na které si dávat pozor, si můžete přečíst na této stránce.

Kolektivní řešení?

Pikomat je soutěž jednotlivců, proto řešte a sepisujte řešení samostatně. Pokud najdeme podobná řešení, počítejte s bodovými postihy.

Řešíme hlavou...

K řešení úloh není dovoleno používat počítačových programů, a to ani vlastnoručně napsaných.

Co když nevypočítám vše?

Nemusíte posílat řešení všech úloh série. Počet bodů za jednu sérii je součet bodů získaných z jednotlivých úloh s tím, že pokud odešlete všech sedm úloh, započítá se šest nejlepších. Znamená to, že za každou sérii můžete dosáhnout nejvýše 30 bodů.

Jak odevzdávat řešení

Řešení každé úlohy musí být napsáno na samostatném listu papíru formátu A4. Pokud použijete více listů pro řešení jedné úlohy, sepněte je kancelářskou sponkou nebo sešívačkou. Každý list, který nám posíláte, musí být označen jménem, příjmením a číslem úlohy.

Pro odevzdávání pomocí Tepu platí ta samá pravidla, jen místo sešívačky umístěte všechny stránky do jednoho souboru. Více o pravidlech elektronického odevdávání nalezenete zde.

Od tohoto ročníku budeme nově i opravená papírová řešení nahrávat do Tepu a nebudeme je posílat zpět poštou. Najdete je pod položkou Moje řešení, takže se na ně nezapomeňte podívat.

Termíny

Řešení každé série musí být odesláno nejpozději v den, který je pro tuto sérii označen jako termín odeslání. V odůvodněných případech můžeme přijmout řešení i po termínu odeslání. Také je důležité, aby obálka byla opatřena známkou správné hodnoty. Doporučujeme raději obálku odnést na poštu, než ji vhazovat do schránky.

Pro elektronické odesílání platí ta samá pravidla, nutno odevzdat do termínu odeslání do půlnoci, poté se Tep zavře a řešení nebudeme přijímat.

Řekni o nás kamarádům!

Baví Tě Pikomat? Řekni o něm i svým kamarádům! Pokud vyplní do přihlášky, že jsi jim o Pikomatu řekl/a Ty, a zapojí se alespoň ve dvou sériích, dostaneš od nás odměnu. Čím víc kamarádů, tím víc odměn.

Koho se můžu zeptat?

Pro případné dotazy a jinou korespondenci s organizátory je možno použít elektronickou adresu . Zadání a řešení jsou zveřejněna také na internetové stránce v archivu.

Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů nejen při řešení Pikomatu a těšíme se na Vaše vyřešené úlohy.

Pikomateam