Zadání 5. série 39. ročníku

Termín odeslání: 15. 4. 2024

Jak řešit, odevzdávat a další důležité informace ohledně Pikomatu Junior nalezdene zde.

Adresa: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Zadání je k dispozici také ve formátu pdf. Velice doporučujeme dětem dát toto vytištěné zadání. K dispozici je celý leták ve formátu pdf. Výsledkovou listinu po druhé sérii můžete najít zde.


Úloha č. 1

Na obrázku máme ceny dopravy mezi jednotlivými zastávkami. Navrhněte nejlevnější cestu, jak se dostat z Prahy do Brna. V této úloze vyžadujeme jedno řešení i postup. A pokud nepřijdete s jistotou na nejlevnější cestu do Brna, určete nejlevnější cestu do co nejvíce zastávek.

Úloha č. 2

Z půdorysu (pohled shora) a bokorysu (pohled zprava) sestavte kvádr s čarami uvnitř podobně jako v ukázkovém příkladu. Požadujeme jen řešení.

Úloha č. 3

Natočili jsme vlak mezi dvěma stanicemi. Na záznamu jsme si všimli, že nejdříve stoupal a pak klesal, jen v jednom bodě byla lokomotiva vodorovně. Co můžeme říci o nadmořské výšce kolejí v tomto bodě?

Požadujeme především úvahu, ve které odpovíte i na následující otázky:

  • Jak by se změnila situace, kdyby vlak nejdříve klesal a pak stoupal?
  • Jak by se změnila situace, kdyby neklesal, tedy stoupal a vyrovnal?