Vznik Pikomatu


Z diplomové práce Olgy Janouchové (nyní Kačenkové).

U zrodu korespondenčního semináře Pikomat stál Karel Blažek, tehdy učitel matematiky na základní škole. Jak sám píše v kronice, kterou založil a pečlivě vedl první tři ročníky, Pikomat vděčí za svůj vznik RNDr. Antonínu Vrbovi, Csc. Ten Karla Blažka pozval na podzimní školu „Mimoškolní matematika“, která se konala v listopadu 1985 v Alšovicích a pořádala ji „Komise pro talenty“ JČMF pro učitele matematiky všech stupňů škol.

Na setkání učitelů všech typů škol asi nejvíce zaujalo vystoupení RNDr. Cvika, RNDr. Hechta a studenta MFF UK v Bratislavě Hynka Bachratého, kteří informovali přítomné o systému péče o matematické talenty na Slovensku. Zájem vyvolaly zejména jejich matematické korespondenční semináře. Po vystoupení se velice živě diskutovalo o tom, zda by nešlo něco podobného zorganizovat i v Čechách. Učitelé základních škol v seminářích viděli významného činitele v rozvoji matematických schopností talentovaných dětí a chtěli, aby stejně jako na Slovensku byly organizátorem vysoké školy a jejich studenti. I učitelé vysokých škol si pochvalovali systém na Slovensku, ale tvrdili, že nemají časový prostor pro organizování podobných akcí.

Vznikla atmosféra obdivu nad tím, co se na Slovensku podařilo a daří dělat pro rozvoj matematických schopností dětí na ZŠ a gymnáziích. Zároveň však byla tato atmosféra okořeněna jakousi skepsí, že u nás v Čechách nic takového nejde udělat.

Karel Blažek si však usmyslel, že to zkusí. Jeho počáteční podmínky nebyly příliš příznivé - začínal učit na nové škole, v novém okrese, ale za podpory jeho ženy a kolegyň Pechníkové a Justové ze ZŠ Sázava a kolegyně Liškové z Litomyšle byly první materiály prvního ročníku Pikomatu v oběhu již v lednu 1986! Organizačně se celé věci ujala Ljuba Vaňásková, vedoucí přírodovědného oddělení ODPM v Kutné Hoře. ODPM poskytlo i finanční záruky, paní Vaňásková vyřizovala korespondenci a starala se o množení úloh (vše bylo potřeba nacyklostylovat na blány). První úlohy dodával RNDr. Vlado Burjan a jeho kolegové z uplynulých ročníků Pikomatu, který již fungoval několik let v Západoslovenském kraji. Mnohé tedy stačilo pouze přeložit do češtiny.

Název PIKOMAT byl, jako celá idea, převzat ze Slovenska - původně PIonýrský KOrespondenční MATematický seminář.

Psali o nás

Takto psal o Pikomatu v roce 1989 časopis ABC mladých techniků a přírodovědců: