Zadání 4. série 1. ročníku

Termín odelslání: 18. května 1986

Adresa:1

PIKOMAT

Úloha č. 13:

Matěj a Jano prodali své stádo ovcí. Za každou ovci dostali tolik korun, kolik bylo ve stádu ovcí. Peníze jim vyplatili v desetikorunách a drobných mincích. Když se dělili o desetikoruny systémem jedna tobě, jedna mně, jedna desetikoruna zbyla. Matěj navrhl, že si ji nechá, a že Jano si může vzít všechny drobné. Jano však nesouhlasil, neboť by dostal méně. Matěj svůj návrh rozšířil: on si nechá desetikorunu, Jano dostane všechny drobné a Matěj mu ještě vypíše šek tak, aby se spravedlivě vyrovnali. Na kolik korun byl šek vypsán?

Úloha č. 14:

Z Le Havru do New Yorku vyplouvá každý den v poledne loď dopravní společnosti. Stejně tak tomu je i v opačném směru. Cesta přes oceán trvá v obou směrech stejně - to je sedm dní. Zjistěte (nejlépe graficky), kolik lodí dopravní společnosti potká loď, která vyplouvá dnes v poledne z Le Havru do New Yorku.

Úloha č. 15:

Do krychle je vepsána koule o poloměru 1 m. Jaký poloměr má koule, do které je vepsána tato krychle?

Úloha č. 16:

Automobil jel do města rychlostí 60 km \over h a vracel se rychlostí 40 km \over h. Jaká je jeho průměrná rychlost?