Pondělí 16. 4.

 • Kombinatorické počítání (Eva)
  Ekonomická optimalizace (Myšlenka)
 • Grafy (Katka)
  Kuželosečky (Kachna)

Úterý 17. 4.

 • Apolloniova kružnice (Zbyňa)
  Pappovy úlohy (Michal)
 • Fermat (Zbyňa)
  Matice (Katka)

Středa 18. 4.

 • Výroková logika (Eva)
  Diofantické rovnice (Myšlenka)
 • Internet (Michal)
  Kinematická geometrie (Kachna)

Čtvrtek 19. 4.

 • Matematické bludy (Xof)
  Prvočísla (Eva)
 • Fibonacciho čísla (Xof)
  Menelaova věta (Lenka)

Semináře

 • Grafové algoritmy (Michal)
 • Podobnosti (Eva)
 • Programování pro nejmenší (Katka)
 • Kdo má výhodu? (Zbyňa, Lenka)