Informace k elektronickému odevzdávání

Jak elektronicky odevzdávat?

Elektronickou cestou můžete odevzdat řešení buď zpracované v některém editoru, anebo naskenované ručně psané řešení. Nahrávat lze pouze soubory ve formátu PDF. Proto skenujte nebo exportujte řešení do PDF. Vaše řešení můžete nahrávat na stránkách Pikomatu.

Řešení e-mailem nepřijímáme!

POZOR! - Nebudeme opravovat řešení, která jsou vyfocená fotoaparátem nebo mobilem v nedostatečné kvalitě a čitelnosti.

Jak vytvořit PDF?

Soubor PDF lze vytvořit jak v originálním Adobe Acrobat, tak i ve většině editorů, včetně MS Word, LibreOffice či Open Office. V těchto textových editorech lze dokument uložit nebo exportovat (publikovat) přímo jako PDF soubor.

Druhou variantou je nainstalovat si PDF tiskárnu, dokument pak tisknete z libovolného zdroje a on se vám uloží jako PDF. Nejpoužívanějšími jsou PdfCreator nebo DoPDF. Lze si je stáhnout jako freeware. Maximální nahratelná velikost vašeho PDF souboru je 20MB.

POZOR - Nestačí pouze změnit koncovku z .docx (či jiné) na .pdf! Takto "vytvořené" pdf nelze nahrát a přečíst.

Co když píšu řešení ručně?

Pokud píšete řešení ručně a potom je skenujete, tak se pečlivě ujistěte, že řešení je čitelné. Lze použít stolní skener nebo ještě lépe některou aplikaci na mobil, která řešení naskenuje a upraví do čitelnější podoby, například CamScanner, PDF Scanner nebo Notebloc. Je dobré pokud možno psát perem nebo fixou se stálou stopou. Klasická už lehce vypsaná propiska třeba vhodná není.

Co s obrázky?

Pokud chcete odevzdávat elektronicky řešení s obrázky, vložte obrázky přímo do dokumentu ke zbytku vašeho řešení. Obrázky můžete tvořit v GeoGebře, malování, GIMPu či dalších grafických editorech. Obrázek uložte ve formátu jpg, bmp, png či gif. Obrázky lze také nakreslit ručně a naskenovat. I v tomto případě vložte obrázek do zbytku řešení.

Jak řešení nahrát?

Na našich stránkách najdete odkaz na elektronické odevzdávání. Přihlásíte se pod svým jménem a heslem, které vám přišlo e-mailem. Pokud ne, ozvěte se nám. Po přihlášení se dostanete do samotné aplikace. Odevzdávání je možné do 00:00 v den odevzdání (př.: termín odevzdání je 2.12., tedy nejpozději v 00:00 z 2.12. na 3.12. musí být řešení nahráno). Poté už nebude možné nahrát žádné další řešení. Doporučujeme se s aplikací seznámit dříve, než v den odeslání, pak už nemusí být čas řešit nejasnosti.

Řešení e-mailem nepřijímáme!

Jak obdržím své opravené řešení?

Opravené řešení je k nalezení v TEPu tam, kde se úlohy odevzdávají, je tam i sloupec s opravenými úlohami.