Program

den 1. blok 2. blok odpolední hra rady večerní hra noční hra
sobota 2.7. X X příjezd, vybalování X seznamovčky, rozřazovačky Fanda, Klátra X
neděle 3.7. (Klárka Zlomky a procenta), Klátra Logika a výroky, Nasťa Počítání modulo (Štrýňa Mocniny a odmocniny), Viťas Vektory, Matice, Martin Š. Rakety – Jak fungují Byrokracie Honzík Š. Týmové rady Projekty X
Pondělí 4.7. Tonda Výrazy 1, Štrýňa Číselné soustavy, Fanda Teorie her Tonda Výrazy 2, Honzík Š. Úvod do kombinatoriky, Klárka Obvodové a středové úhly Stavění lodí Dejf Kapitánské rady Orienťák podle hvězd Klárka X
Úterý 5.7. Nasťa Rovnice, Štrýňa Reprezentace čísel v PC, Tonda Grupy 1 Klátra Funkce a jejich grafy, Dejf Dřevo na pokračování 1/3, Tonda Grupy 2 Atributy Martin Š. Týmové rady Projekty X
Středa 6.7. Štrýňa Soustavy rovnic, Fanda Kombinatorika, Tonda Grupy 3 Agnes Matematika v biologii, Honzík Š. Pravděpodobnost, Martin Š. Rakety - orbity Procházení místností Viťas Kapitánské rady Sbírání sudoku Fanda Odlákání odmorodců Tonda
Čtvrtek 7.7. Spíme Klátra Catalanova čísla, Bětka Kvadratická rovnice I, Klárka Derivace Těžení Dejf Týmové rady Projekty X
Pátek 8.7. Fanda Indukce, Agnes Množiny a intervaly, Bětka Kvadratická rovnice II, Dejf Dřevo na pokračování 2/3 Honzík Š. Pravděpodobnost 2, Viťas Predikátová logika Asymetrická mapa a synchroboti Klátra, Nasťa Kapitánské rady Projekty X
Sobota 9.7. DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Neděle 10.7. (den naopak) Spíme Dejf Dřevo na pokračování 3/3, Bětka Rovnice vyššího řádu, Majda Kombi N Obchodovačka naopak Zuzka, Agnes Týmové rady Zhodnocení DNR X
Pondělí 11.7. Výlet Výlet Výlet Kapitánské rady Projekt X
Úterý 12.7. Zuzka Nerovnice, Majda Překlápění tečen, Martin Š. Rakety - historie Dejf Dřevo a nábytek... Klárka Matematika v didak. testech, Majda Kombinatorická geometrie Šifrovačka Klátra Týmové rady Minutka (Úkolovačka, skládání návodu) Majda X
Středa 13.7. GP Honzík Š., Klárka GP Honzík Š., Klárka GP Honzík Š., Klárka Kapitánské rady Příběhy na jedno písmeno Bětka Únikovka Tonda
Čtvrtek 14.7. Spíme Zuzka Nerovnice II, Majda Turnaje, Viťas šifrování Opravování stroje Honzík Š. Týmové rady Projekt X
Pátek 15.7. Matboj Majda Matboj Majda Projekty/Dohrání Ika X Prezentace projektů, vyhlášení, táborák X
Sobota 16.7. Balení Balení + odjezd X X X X