Den 1. přednáška 2. přednáška Odpolední hra Večerní hra Noční hra
ne, 13. 8. Seznamovačky (Lukáš) Táborák (šaman)
po, 14. 8. Součty úhlů v trojúhelníku Marián, Rovnice a nerovnice (Filip) Matematické hry (Jirka), Číselné soustavy (Zuzka) Rozdělení do týmů, logic (šaman), batikování triček Péťa Pexeso
út, 15. 8. Diofantické rovníce (šaman), Matematická logika (Jirka) Dělitelnost (Lukášek), Šifrování (Viťas) Vaření nápoje (Zuzka) Projekty
st, 16. 8. Kvadratické rovnice (Lukáš), Nekonečna (šaman) Úvod do kombinatoriky (Marián), Teoretický model RAM (Víťa) Orienťák (Filip) Portréty (Zuzka)
čt, 17. 8. Kvantová fyzika Viťas, Geometrická algebra Zbyňa Kombinatorické nepočítání (Marián), Mocnost bodu ke kružnici (Lukášek) Výlet (cesta pro nylany) Projekty
pá, 18. 8. Matematické problémy z videí (Lukáš), Intuitivní statistika (Filip) Logaritmické pravítko (Víťa) , Základy pravděpodobnosti (šaman) Kamiony (Lukáš) Labyrint (Jirka) cesta pro oheň (šaman)
so, 19. 8. spíme Netradiční plochy (Jirka), Indukce (Zuzka) Útěk z pyramidy (Viťas) Projekty noční šifrovací plíživka
ne, 20. 8. Taylorovy řady (Tomáš), Dopplerův jev (Vašek) Literatura (Klára), Sluch a hluchota (Martin) Olympiáda šifrovací vlajkovka
po, 21. 8. výlet výlet výlet Projekty
út, 22. 8. Falešné důkazy (Štrýňa), Rovnice vyšších řádů (Zuzka) Tečny (Marián), Dirichletův princip (Míra) Šifrovačka (Viťas) Improvizace a divadla (šaman)
st, 23. 8. GP (Víťa, Štrýňa) GP (Víťa, Štrýňa) GP (Víťa, Štrýňa) vyhodnocení GP + projekty
čt, 24. 8. Podmíněná pravděpodobnost (Lukáš), Obarvování a dláždění (Marián) Pascalův trojúhelník (Štrýňa), Lineární programování (Jirka), Fikův princip (Míra) Burza (Filip) Instalace (šaman) velké noční dobrodružství (Víťa, Filip)
pá, 25. 8. Matboj (Víťa, Štrýňa) Matboj (Víťa, Štrýňa) Pouštní kupci (šaman) Vyhlášení + táborák
so, 26. 8. úklid a odjezd úklid a odjezd úklid a odjezd