Přednášky

Aneta: Geometrie trojúhelníku, Pappovy úlohy, Řezy na tělesech, Kvadratická rovnice

Hanka: Invarianty, Logika, Zobrazení, Důkazy

Helča: Genetika I, Genetika II, Rovnice a nerovnice

Honzík: AG nerovnost, Reálná čísla, Obarvování, Proč být matematikem, Kombinatorika

Klára: Historie matematiky, Úvod do kryptografie, Diofantické rovnice

Terka: Hilbertův hotel, Dirichletův princip, Logaritmy, Stříhání a přehýbání, Kombinatorika

Toufi: Algoritmy, Posloupnosti, Grafy I, Grafy II, Samoopravné kódy

Viťas: Kvantová fyzika

Zbyňa: Mocnost bodu ke kružnici