Přednášky

Venda

 • Funkce
 • Logaritmus
 • Šílenství

Terka

 • Paleobiologie
 • Botanika
 • Pravděpodobnost

Terka

 • Posloupnosti

Michal

 • Internet
 • Matematické nešvary
 • Evoluční algoritmy

Klára

 • Důkazy
 • Diofantické rovnice
 • Výroková logika
 • Mocnost bodu ke kružnici

Aneta

 • Analytická geometrie
 • Kuželosečky
 • Komplexní čísla
 • Kosoúhlé promítání

Eva

 • Kongruence
 • Hry
 • Kružnice

Toufi

 • Šifry
 • Úvod do teorie množin

Uhlíček

 • Matice
 • Genetika

Viťas

 • Věda

Zbyňa

 • Některé zajímavé vlastnosti čísel