Jak fungoval stroj?

Stroj měl čtyři volná políčka na na součástky a součastně i 4 tlačítka, která byla potřeba v nějakém pořadí namačkat, pak se stroj spustil, pokud měl dost energie. Energii dostávali vědci za hry.

Jak vypadala součástka

Součástka měla několik atributů: číslo (pomocí kterého se i zadávala do stroje), barvu (červená, modrá, žlutá, šedá, zelená), tvar (trojúhelník, čtverec, pětiúhelník, šestiúhelník, kruh), obrázek a případně nějaké černé a bílé myši. Seznam součástek

Jak vypadala tlačítka

Každé tlačítko mělo číslo (1, 2, 3, 4), barvu (modrou, zelenou, červenou a žlutou) a tvar (čtverec, kruh, pětiúhelník, šestiúhelník).

Jak fungoval stroj

Stroj spouštěl součástky postupně, podle pořadí namačkaných tlačítek. První zmáčknuté tlačítko znamenalo pořadí součástky, která se spustí. Druhé zmáčknuté tlačítko znamenalo barvu součástek, která se spustí. Třetí zmáčknuté tlačítko znamenalo tvar součástek, které se spustí. Poslední tlačítko doplnilo čtyřmístný kód, v kterém se každé číslo od 1 do 4 vyskytovalo jednou. Pokud nějaká součástka měla takový kód, spustila se. Když si to tedy spočítáme, některá součástka se mohla spustit i čtyřikrát. Podle toho, jaký na ní byl obrázek a kolikrát se spustila, taková věc se stala. Pokud na součástce byla myš, tak pokaždé když se součástka spustila, vyprodukovala myš 1 odpad. Černá myš černý odpad, bílá myš bílý odpad. Odpad byl realizován kostičkami čokolády. Za každé spuštění každé součástky stroj spotřeboval 1 energii.

Co konkrétního součástky dělaly?

obrázek počet spuštění co udělá
1 ledový pohled
2 absolutní vidění
3 telekineze
4 neviditelnost
1 řekne:"Každé tlačítko dělá něco jiného."
2 řekne:"Součástka s knihou spotřebovala dvě energie."
3 řekne:"Barva myši=barva odpadu."
4 řekne:"Každá součástka se dá spustit jinými tlačítky"
1 10 minut internetu
2 20 minut internetu
3 30 minut internetu
4 40 minut internetu
1 tatranka
2 věnečky
3 ovoce
4 polárkáč
1 nosí lahev s vodou
2 nosí batoh
3 pět dřepů při projítí dveří
4 za každou číslovku lehsed
1 ruka přivázaná k tělu
2 svázaná kolena
3 chodí o berli
4 neposednost
1 posun času mínus 15 minut
2 posun času plus 15 minut
3
4
1 časomíra plus hodina
2 hodina má 50 minut
3 časomíra mínus hodina
4 hodina má 70 minut
1 záměna ano a ne
2 používáš pouze slova na vybraná dvě písmena
3 píše druhou rukou
4 slušnost
1 barevné nehty na nohou
2 barevné nehty na nohou a na rukou
3 barevné nehty na nohou i rukou a barevné vlasy
4 barevné nehty na nohou i rukou a barevné vlasy a jako bonus oční stíny
1 tableta zpomalení
2 tableta štěstí
3 tableta výslech
4 tableta hodina němoty
1 pokud se spustí s dalšími třemi stejného obrázku a každá právě jednou - vypne časomíru
2
3
4