Přednášky detektivní konference nejen z matematiky

Algoritmy - Jak najít nejmenšího společného dělitele pomocí Eukleidova algoritmu a proč by to vůbec mělo fungovat? Co je to Erathostenovo síto? Co znamená prohledávat do hloubky?
Automaty - Víte, že automat na kávu umí mluvit, že jeho jazyk má vlastní gramatiku? Víte, co mají společného rychlovarné konvice a plotry?
Balet - Na jevišti vypadá snadně, ale za tou zdánlivou lehkostí je spousta tréninku. Vyzkoušejte si kousek z jednoho takového.
Bojová umění - Je to v každém filmu, ale v čem to spočívá. Jak se zúčastnit rvačky a přitom na ni několik dní nevzpomínat? Co mají bojová umění společného?
Co jste chtěli vědět o medicíně - Vrtá vám hlavou, proč škytáme? Nebo kterou kost si lidé zlomí nejčastěji? Nebo něco úplně jiného? Zeptejte se\\ Číselné soustavy - Všichni z vás jistě vědí, že neexistuje jen desítková soustava nebo šedesátková soustava Egyptská. Jaké vlastnosti mají jednotlivé soustavy a co všechno se změní, když přecházíte ze sedmičkové soustavy do třináctkové?
Drby o trojúhelníku - Vše, co by vás mohlo zajímat.
Důkazy - Matematika a důkazy. Proč v matematice dokazujeme a co je to vlastně matematika. Úvod do matfyzákysmu.
Eukleidův algoritmus a Erastotenovo síto - Základní algoritmy v teorii čísel
Funkce a jejich grafy - Funkce, jaké ještě neznáte, univerzální návody k analytické geometrii, problémy vyšších dimenzí.
Genetika a pravděpodobnost - Jaká je pravděpodobnost, že zkřížením dvou černých krav vznikne bílá? Proč jsou barvoslepí jen muži? Matematické souvislosti v genetice a medicíně.
Goniometrické funkce v trojúhelníku - Nezbytné minimum pro gramotnost v dnešním světě. Co je sin, cos a jaké vlastnosti platí v trojúhelníku.
Hamiltonovské kružnice - Jak zjistit, ve státě plném měst a městeček, jestli jde projít všechny právě jednou a nakonec se vrátit do výchozí obce?
Historie geometrie - Co z geometrie znali už ve starém Řecku?
Karlův most - Povídání o světcích, jenž mají sochy na mostě z roku 1357.
Kombinatorika - Permutace,mupertace, cetapermu, muceperta, tamuceper...
Komplexní čísla - Číselná osa je vám málo? Zavítejte do rovinné představy o číslech.
Kružnice - Povídání o zajímavých vlastnostech kružnic a útvarů do nich vepsaných.
Kuželosečky - Parabola, hyperbola, elipsa. Co to je a jak je nakreslit. Jak vypadá elipsítko?
Kvadratické rovnice - Vše, co jste chtěli vědět o rovnicích a báli jste se zeptat.
Logika pro začátečníky - Výroky a vztahy mezi nimi.
Matematika a příroda - Dodržuje vesmír matematické zákony? Jak souvisí rozmnožování králíků, slunečnice a Fibonacciho posloupnost?
Množiny bodů v rovině - Množiny v pojetí eukleidovské geometrie. Kruh, přímka či n-úhelník jako množina.
Monge - Pán, který zkoumal prostorové promítání. Něco málo o jeho přínosu matematice.
Nestandardní logiky - Když se vám nelíbí výroková logika, tak lze zamířit i jinam. Slíbená přednáška ze soustředění. V případě zájmu bude i 2. díl.
Platónská tělesa - Proč jich je pět a čím jsou zajímavá.
Podobnosti - Naučíme se všechna shodná zobrazení (posunutí, otočení, středovou a osovou souměrnost), jak vypadají, jak je narýsovat. Ukážeme si jejich použití na nějakých příkladech. Dále se naučíme stejnolehlost a její použití v geometrických příkladech.
Posloupnosti - Co že to jsou ty aritmetické a geometrické posloupnosti, co to je konvergence?
Pravděpodobnost - Je pravděpodobnost jen házení kostkou? Proč je dnes nejpoužívanějším matematickým oborem?
První pomoc - Jak zachránit život? Zástava krvácení, šokové stavy, bezvědomí a KPR.
Stereometrie - Chcete si přestěhovat pokojíček, navrhnout novou polici, postavit garáž nebo jen vyprojektovat byt. Pak je stereometrie přesně to, co potřebujete.
Šifry - Jak se šifrovalo a jak se luštilo.
Úvod do teorie grafů - Základní pojmy používané v teorii grafů. Třeba co to je úplňák a jak vypadá strom. A snad i nějaké jednoduché větičky.