Přednášky

{Eva:} Goniometrie pro začátečníky, Goniometrie, Úhly, Kruhová inverze

{Gimli:} Kombinatorika, Internet, Šerm, Dobývací stroje

{Kachna:} Konvexní obaly

{Kája:} Šifrování, Básničky, Řady a matematická indukce

{Lenka:} Komplexní čísla, Nekonečna

{Olda:} Velká Fermatova věta, Švédsko

{Péťa:} Číselné soustavy, Posloupnosti a řady

{Zbyňa:} Euklidovské a neeuklidovské konstrukce