Slovník cizích slov

{Imatrikulace} --- tradiční slib nově přijatých studentů, v němž se zavazují k nezdolné víře a optimismu, že školu zdárně dokončí, a k věrnosti své škole a fakultě.

{Akademická čtvrthodinka} --- v dřívějších dobách se chudší studenti řídili podle slunečních hodin. Maximální odchylka slunečního času od běžného času během roku činí přibližně 14 minut, proto se stalo zvykem tolerovat pozdní příchod o čtvrt hodiny. Tento zvyk přetrval dodnes, i když nyní již nemá praktické opodstatnění a dodržuje se pouze z historických důvodů.

{Výborně} --- slovo, kterým zkoušející vyznačuje v indexu, že znalosti zkoušeného studenta se alespoň vzdáleně blíží jeho znalostem. Označuje se číslem 1. Další slova, někdy zvaná známky, jsou {velmi dobře}, neboli dvojka, a {dobře}, trojka. Jestliže je na tom student velmi špatně, použije se podle jeho genové výbavy buď {neprospěl}, nebo {neprospěla}.

{Counting} kauntink --- angl. {počítání }; dávný akademický rituál počítání členů studijní skupiny, při kterém jeden určený člen každé skupiny (tzv. kaunter) signalizuje vztyčenými prsty na ruce nad hlavou počet chybějících členů skupiny.

{Stipendium} --- odměna, kterou získávají nejlepší studenti za své výsledky u zkoušek. Obvykle záleží na tom, kolik má student udělaných zkoušek a jak dobré z nich má známky.

{Turbína} --- zařízení na převod mechanické energie na mechanickou energii, např. proudu vody na rotační pohyb hřídele.

{Štěpánka} --- rozhledna poblíž Příchovic u Tanvaldu, častý a oblíbený cíl procházek profesora Stojana Piedestala.