Duševní rozcvičky

Úterý 15. 7. (Jirka)

 1. Jak se jmenuje profesor Biologické univerzity, který nedávno zemřel (včetně titulů)?
 2. Významný český matematik; autor významných učebnic Diferenciální počet I, II a Integrální počet I, II; zakladatel nejvýznamnější fakulty na druhé nejvýznamnější univerzitě; je po něm pojmenována ulice v Praze 4.
 3. Jaká je SPZ Šamanova auta?
 4. Jak se jmenuje tato chata?
 5. Kolik papírů visí na nástěnce?
 6. Doplňte řadu: 2, 3, 5, 9, 17.
 7. Které české slovo se píše jinak a čte jinak?
 8. Co znamená zkratka DNA?
 9. Z jaké divadelní hry je hláška ,,Sníme psy.?
  10. Kdo je garantem studijního programu genové inženýrství?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Středa 16. 7. (Myšlenka)

 1. Z kterého filmu je hláška: ,,Já jsem všude zdejší.
 2. Kolik schodů je z přízemí do 1. patra?
 3. Doplňte posloupnost: A, S, D, F, G, H, J (2 následující členy).
 4. Koho našli Kopyto a Mňouk na hřbitově?
 5. Kolik strun mají housle?
 6. Kdo řekl: ,,Kostky jsou vrženy.?
 7. Jaké je hlavní město Slovinska?
 8. Kdo objevil Austrálii?
 9. Odkud byl Jan Žižka?
  10. Co je popopopozítří za den v týdnu?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Čtvrtek 17. 7. (Jirka)

 1. Jak se jmenují 2 žáci z pohádky?
 2. Koho spoutal zlý Lotras místo sebe?
 3. Jak se jmenuje doktor podezřelý z krádeže mincí?
 4. Jaký je součet čísla popisného a čísla orientačního Jičínské chaty?
 5. Jak se jmenuje tento předmět?
 6. Jak se jmenuje dům, kde bydlí Zbyňa a Lenka?
 7. Jak se jmenují koleje z Harryho Pottera?
 8. Doplňte posloupnost: 5, 8, 12, 18, 24, 30, 36, ... (2 následující členy).
 9. Vymyslete, co nejdelší české slovo bez samohlásek.
  10. V jakých 4 částech Prahy jsou budovy Matematicko-fyzikální fakulty?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Pátek 18. 7. (Zbyňa)

 1. Jak se jmenuje rektor Biologické univerzity?
 2. Jak se jmenuje domovník Jičínské chaty?
 3. Jakou severní šířku má severní pól?
 4. Komu se říkalo ,,král slunce?
 5. Co to jsou trombocyty?
 6. Doplňte posloupnost: 8, 11, 17, 29, 53, 101.
 7. Jaké PSČ má adresa, na kterou se zasílá pošta Pikomatu?
 8. Díky kterému kosmickému program přistál první člověk na Měsíci?
 9. Kolik jsou dvě třetiny z jedné čtvrtiny z 300?
  10. Ve kterém měsíci se narodilo nejvíce z letošních účastníků tábora?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Sobota 19. 7. (Jirka)

 1. Jaký je rozdíl čísla popisného a čísla orientačního této budovy?
 2. Kolik minut trvá akademická čtvrthodinka?
 3. Kolik lidí na táboře má příjmení začínající na K nebo M?
 4. Vyjmenujte všech 5 genetických příslušností.
 5. Jak se jmenuje rezidence Vikiho a Jirky?
 6. Do kterého kostela vede tajná chodba z budovy MFF UK na Malostránském náměstí?
 7. Napište nejkratší české podstatné jméno (nevlastní).
 8. Doplňte posloupnost:

 9. Jak se jmenuje tento předmět?
  10. Kolik bazí má DNA?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Neděle 20. 7. (den naruby)

 1. Jaký byl a jak se jmenoval tygr ve včerejší pohádce?
 2. Doplňte posloupnost: 7, 17, 1117, 3117, 132117.
 3. Kde bydlí hlavní vedoucí?
 4. Jaká je nejvyšší hora Jeseníků a kolik měří?
 5. Jaký je součet mobilního čísla Šamana a Stáni?
 6. Vyjmenujte všechny díly Harryho Pottera?
 7. Jakou SPZ má Vikiho auto?
 8. Kdo je na padesátikoruně?
 9. Jakou číslici dostaneme sčítáním cifer dnešního data?
  10. Jakou barvu má Vikiho zástěra?
  11. Napište nejmenší prvočíslo, které nenapíše nikdo jiný.

Pondělí 21. 7. (Zbyňa)

 1. Jak se jmenuje nejvyšší hora Jizerských hor a kolik měří? Tolerance 10 m.
 2. S kolika státy sousedí Rakousko?
 3. Za jak dlouho se Země otočí kolem své osy?
 4. Jaké číslo měla ve včerejší odpolední hře stanice Milan?
 5. Který český spisovatel dostal Nobelovu cenu?
 6. Kolik účastníků letošního tábora mělo sourozence na loňském táboře?
 7. Z kterého ostrova pocházel Napoleon?
 8. Kolik km značených turistických cest je v ČR? Tolerance 5 000 km.
 9. Kolik otázek měla část B závazné přihlášky?
  10. Na základě části B: kterou část těla považují účastníci za nejoblíbenější?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Úterý 22. 7. (Eva a Mája)

 1. Jak se jmenoval učitel tance ve včerejší pohádce?
 2. Jaké je hlavní město Spojených Arabských Emirátů?
 3. Jaké bylo dětské vstupné na včerejším koupališti?
 4. Kde byla kontinentální premiéra Novosvětské?
 5. Z jakého filmu je hláška: ,,To není jako práce s buzolou, děti.?
 6. Doplňte řadu: 1, √2, 9, 2, 25.
 7. Kdo napsal román Pohorská vesnice?
 8. Kdo má svátek 28. 7.?
 9. Co znamená francouzsky hôtel de ville?
  10. Jakou barvu trička má dnes Šaman?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Středa 23. 7. (Jirka)

 1. Kolik lidí mělo genetickou modifikaci změna pohlaví?
 2. Kde bydlí Čtyřlístek?
 3. Která 2 slova byla navíc ve druhé šifře šifrovázky?
 4. Jaký je součin čísla orientačního a čísla popisného této budovy?
 5. Kolik papírů visí na nástěnce?
 6. Z jaké divadelní hry (včetně autora) je hláška ,,Okradli mě! Okradli mě! Jsem žebrák.
 7. Kolik lidí na táboře má čtyřpísmenné jméno?
 8. Kolik mrtvých much bylo včera ve videu vedoucích?
 9. Co chybí: JI, LE, VI, LE, KA, JA, ST, ZB, KA, MA?
  10. Jaký je rozdíl výšek (podle pater) kolejí v Troji?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Čtvrtek 24. 7. (Jirka)

 1. Kolik vedoucích má příjmení na B?
 2. Kdo postavil most v Příchovicích?
 3. Jeké muzeum je u děkanátu MFF UK?
 4. Jak se jmenoval koník ve Včelce Máje?
 5. Co znamená zkratka SKAS?
 6. V jakém kraji leží Liberec?
 7. Co znamená ,,Grand Prix?
 8. Co je to ,,talár?
 9. Doplňte posloupnost: 01, 1000, 100, 0, 0010, 110, 0000, 1111.
  10. V jakém pokoji bydlí Roman Fiřt?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Pátek 25. 7. (Zbyňa)

 1. Jak se nazývají nejvyšší vodopády světa?
 2. Jak se jmenovala žena řeckého boha Dia?
 3. Kolik stran má časopis Dívka?
 4. Co bylo na oběd v pondělí?
 5. Kolik kreditů je třeba k titulu GBDr.?
 6. Který stát má hlavní město Bejrút?
 7. Doplňte posloupnost: Q S J D I P W J (2 členy).
 8. Kolik řádek má cedule před vchodem do Jičínské chaty?
 9. Jaké souhvězdí je mezi účastníky nejoblíbenější?
  10. Kolik litrů má barel?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Sobota 26. 7. (Zbyňa)

 1. Kolik má člověk hrudních obratlů?
 2. Ze kterého světadílu pochází káva?
 3. Ve kterém světadíle leží Viktoriiny vodopády?
 4. Jaký byl obsah čtyřúhelníku v úloze č. 7 Matboje?
 5. Kolik schodů je z S1 do E1?
 6. Kdy má svátek Václav?
 7. Kdo napsal Orbis Pictus?
 8. Jaký kód má předmět Názvosloví?
 9. Kolik účastníků neřešilo letos Pikomat?
  10. Kolik účastníků se narodilo v roce 1989?
  11. Napište nejmenší přirozené číslo, které nenapíše nikdo jiný.

Odpovědi