Denní program

Kdy Co
7:00 Okenice nahoru
7:05 Rozcvička
7:35 Hygiena
7:50 Duševní rozcvička
8:00 Snídaně
8:45 První přednáška
9:45 Přesnídavka
10:00 Druhá přednáška
11:30 Oběd
12:00 Odpolední klid
13:40 Deskové hry
14:00 Svačina
14:15 Odpolední hra
18:00 Večeře
18:30 Kapitánská rada
Skupinové rady
19:00 Nástup
po Večerní hra
21:00 Pohádka
21:10 Hygiena
21:30 Okenice dolů