Seznam účastníků a vedoucích

přezdívka jmeno mail
Účastníci
Libor Libor Bareš
Terezka Tereza Baxová
Darina Darina Berčíková
Denisa Denisa Berčíková
Honza Jan Blažek
Zdeněk Zdeněk Cendra
Lucka Lucie Ďurčiová
Renča Renáta Fiřtová
Olda Ondřej Honzl
Pavla Pavla Horká
Pavel Pavel Houdek
Petr Petr Houštěk
Tom Tomáš Chmelík
Kryštof Kryštof Chmelina
Kristýnka Kristýna Chmelinová
Mirek Miroslav Janáček
Ondra Ondřej Janďourek
Petra Petra Jurošková
Ondra Ondřej Karas
Pája Pavla Karbanová
Jaromír Jaromír Kuben
Mirka Miroslava Kucková
Ilča Ilona Novotná
Katka Katka Opočenská
Mirek Miroslav Osmančík
Bety Pavla Procházková
Petr Petr Staněk
Šárka Šárka Sučková
Leona Leona Suchomelová
Lucka Lucie Vasická
Hanka Hana Weissmannová

Vedoucí
Roman Roman Fiřt
Demagog Jan Foniok
Davídek David Opěla
Zbyňa Zbyněk Pawlas
Vităs Vităs Strádal
Xof Petr Škovroň
Jarmilka Jarmila Večeřová
Kuba Jakub Vojtíšek

R&P
Jirka Jiří Benc
Myš Lenka Blažková
Patu Patrícia Rexová