Duševní rozcvičky

Xof

 1. Kdo napsal písničku Hlídač krav?
 2. Která látka se označuje Fe?
 3. Jak se jmenoval křestním jménem hudební skladatel Martinů?
 4. Kdo napsal knihu Babička?
 5. Kdy byl upálen Jan Hus?
 6. Jaké napětí je v zásuvce?
 7. V kolik hodin je večerka?
 8. Jaké telefonní číslo má tísňové volání policie ČR?
 9. Jakou barvu má střecha této budovy?
  10. Doplňte posloupnost 1, 2, 5, 10, 17, 26, ...
 1. Které dvě písničky jsou uprostřed řevníku?
 2. Která látka se označuje Cu?
 3. Jak se jmenoval křestním jménem hudební skladatel Beethoven?
 4. Kdo napsal divadelní hru Vražda v salónním coupé?
 5. Co znamená zkratka VŘSR?
 6. Jaká frekvence je v zásuvce?
 7. Jaké je sem poštovní směrovací číslo?
 8. Kolik je jamek na standardním golfovém hřišti?
 9. Jakou barvu mají střechy chatek?
  10. Doplňte posloupnost L, Ú, B, D, K, ... (12)
 1. Kolik akordů je nakreslených na poslední stránce řevníku?
 2. Která látka se označuje H2SO4?
 3. Jak se jmenoval příjmením hudební skladatel Leoš?
 4. Kdo napsal knihu Válka s mloky?
 5. Ze kterého filmu je hláška ,,Rozkaz zněl jasně, nesmí projet za žádnou cenu?
 6. Co je to Pink Floyd?
 7. Jakou barvu má Romanova kytara?
 8. Jaký je poměr bílých kláves ku černým na ideálním klavíru (limita pro počet klapek jdoucí k nekonečnu :-)?
 9. Doplňte posloupnost M, V, Z, M, J, ... (9)
  10. Doplňte posloupnost K, J, J, K, S, D, N, ... (8)
 1. Jak se jmenoval příjmením hudební skladatel Georg Fridrich?
 2. Který výtvarník kreslil Boba a Bobka?
 3. Ve kterém roce byla založena Univerzita Karlova v Praze?
 4. Co je to cyankali?
 5. Co bylo předevčírem na oběd?
 6. O kolik gramů byl chybný Šamanův odhad váhy sýra?
 7. Ze kterého filmu je hláška ,,Dovolíte, Eiffele?
 8. Které firmy sponzorovaly Pražský mezinárodní maratón 25. 3. 2000?
 9. Ze kterého stromu je tento list?
  10. Doplňte posloupnost T, A, M, O, K, ... (7)
 1. Jakou barvu měl autobus, kterým jsme jeli do Rýmařova na Grand Prix?
 2. V jakém pořadí odpovídají barvy vypínačům světel?
 3. Co to je Corona Borealis?
 4. Kdo napsal knihu Den trifidů?
 5. Kolik jídel připravovala Jarmilka?
 6. Ze kterého filmu je hláška ,,Našli, milí rádcové?
 7. Kdo bude ředitel 16. ročníku Pikomatu?
 8. Kdo složil písničku The Boxer?
 9. Doplňte posloupnost 2, 4, 8, 61, 23, 46, 821, 652, 215, ...
  10. Doplňte posloupnost 235, 711, 131, 719, 232, 931, ...
 1. Který večerníček začíná znělkou ,,Za lesem je rybníček, za rybníčkem domeček a v něm bydlí malá holčička?
 2. Kdo napsal hudbu k písničce Stříhali dohola malého chlapečka, kterou jsem měl puštěnou, když jsem stříhal Honzu Blažka?
 3. Co znamená zkratka SPR-RSČ?
 4. Která dvojice filmových komiků si díky nápisu ,,Krupp Essen spletla ruční granát s plechovkou jídla s automatickým ohříváním?
 5. Co bylo předevčírem za přednášky? Stačí 2 ze 4.
 6. Jaká je oblíbená fyzikální veličina Romana Fiřta? (,,To jsou ...)
 7. Kdy proběhl v Praze Pražský mezinárodní půlmaratón 2000?
 8. Která písnička je tak dlouhá, že v řevníku musí být přes dvě stránky?
 9. Ze kterého oboru je pojem tercdecima?
  10. Doplňte posloupnost N, J, D, T, Č, P, Š, S, ...

1, Kdo je autor obrazu Dáma s hranostajem?

 1. Kolik lidí se během noci naruby vlezlo do Šamanova auta?
 2. Kdy má svátek Medard?
 3. Kdo to je Salman Rushdie?
 4. Kolik je v umývárně umyvadel?
 5. Kolikrát se v řevníku vyskytuje motiv Viťasových hor?
 6. Komu je zasvěcen kostel u chaty?
 7. Jaké je příjmení tenisty Andrého?
 8. Kdo dělá zítra oběd?
  10. Doplňte posloupnost D, D, J, K, R, ... (8)
 1. V jakém okrese je Nová Ves?
 2. Ze kterého oboru je pojem kardinalita?
 3. Kdo má svátek 31. prosince?
 4. Kolik slok má písnička Kopačák?
 5. Jaké je jméno tenisty Lendla?
 6. Kdo hrál Dveře v intru ke hře Klíče od kufru od bohů?
 7. Kolik je na táboře sourozeneckých dvojic?
 8. Jaký obrázek odpovídá písmenu S v dopisech od bohů?
 9. Do které třídy chodili Mach a Šebestová?
  10. Kdo napsal divadelní hru Faust?