Diplomy

Kdo Za co
Libor Bareš za konstruktivní,vtipné,destruktivní a jiné otázky
Terezka Baxová za omezení luxací kolene
Darina Berčíková za mytí si poloviny hlavy
Denisa Berčíková za nejdelší vlasy
Honza Blažek za ostříhané vlasy
Zdeněk Cendra za skvělou přednášku o WAP
Lucie Ďurčiová za razantnost
Renáta Fiřtová za závrať při pohledu z postele dolů
Ondřej Honzl za bezchybnou výslovnost F¯
Pavla Horká za překonání všech zdravotních problémů
Pavel Houdek za pilné řešení příkladů na noc
Petr Houštěk za konstruktivní,vtipné,destruktivní a jiné připomínky
Tomáš Chmelík za stále dobrou náladu
Kryštof Chmelina za to,že si ještě pořád nedovoluje na Romana
Kristýnka Chmelinová za udržování Jarmilky ve střehu
Mirek Janáček za to,že řekl víc než tři slova
Ondra Janďourek za citróny
Petra Jurošková za to,jak krásně maluje a že se nemaluje
Ondra Karas za to,že zná nebe jako své boty
Pavla Karbanová za rozbíjení nosu vedoucím
Jaromír Kuben za muže s koženou brašnou
Mirka Kucková za křečka
Ilona Novotná za skvělý fotbal
Katka Opočenská za senou rýmu
Mirek Osmančík za trvalou podporu firmy MicroKatka
Pavla Procházková za rozptylování vedoucího
Petr Staněk za zdařilé překonání teplotního rozdílu
Šárka Sučková za obětavost
Leona Suchomelová za míček
Lucka Vasická za praní ponožek
Hanka Weissmanová za roztomilý klobouček