Seznam účastníků a vedoucích

přezdívka jmeno d.n. adresa
Účastníci
Terezka Tereza Baxová
Honza Jan Blažek
Zdeněk Zdeněk Cendra
Áňa Anežka Holečková
Petr Petr Houštěk
Kryštof Kryštof Chmelina
Kristýnka Kristýna Chmelinová
Tom Tomáš Chmelík
Mirek Miroslav Janáček
Ondra Ondřej Janďourek
Pája Pavla Karbanová
Pietro Petr Kavánek
Filip Filip Koval
Ürtscha Irena Melounová
Ilča Ilona Novotná
Bety Pavla Procházková
Jája Jana Rozehnalová
Jiřina Jiřina Sněhotová
Petr Petr Staněk
Michal Michal Ševčík
Lucka Lucie Vasická
Hanka Hana Weissmannová
Pavla Pavla Zulkovská
Virtuální Aleš

Návštěvy
Myš Lenka Blažková
Ondřej Ondřej Honzl

Vedoucí
Roman Roman Fiřt
Demagog Jan Foniok
Davídek David Opěla
Vităs Viťas Strádal
Xof Petr Škovroň
Xofka Lenka Škovroňová
Jarmilka Jarmila Večeřová

R&P: