zřízení

vládní hierarchie

 • formálně reálným hlavním vedoucím (frhv) byl v, název frhv je kompromisem mezi tím, že viťas nechtěl mít žádnou odpovědnost a tím že někdo jako hlavní vedoucí být musel.
 • triumvirat, neboli rada starších, tvořená vfx. hlavní rozhodující orgán
 • zza, zdravontice zotavovacích akcí, j.
 • rada mladších, derk, zároveň vedoucí družstev. viz níže
 • družstva, obarvena (pro přehlednost) čtyřmi barvami: červena, zelená, modra a žlutá. každý člen družsva měl svou specialní fci.
 • kapitán, autorita, vedoucí.
 • kronikář, kronika družsva, je často zdrojem zábavy nejen členů vlastního, družstva
 • maskot, povzbuzuje, nejroztomilejší člen družstva
 • vlajkonoš, nosí vlajku družstva
 • counter, má za úkol na povel "counting", přepočítat členy družstva a tento počet dát najevo zdvižením ruky s patřičným počtem prstů
 • ministerstva - dělba prace mezi vedoucími byla zajištěna zřízením ministerstev. jen ty nejdůležitější: financí(f), rozcviček(v), duševních rozcviček(x), přednšek(d), zdraví(j), deskových her(r), odpoledních her(v), služného chování(e), večeří, večerních her a večerek(j) příkladů na noc(k), nocí(x), stravování(f). a mnoho dalších ...