laboratoř

i

libreto: k výzkumu vesmíru jsou nutné něteré těžko získatelné sloučeniny. jediné sloučeniny, kterých je dost, jsou voda a kyslík. je na vás zjistit technologii, která by duležité sloučeniny z kysliku a vody produkovala. rada pro poznani tohoto světa vyvinula na různých místech vesmiru ruzne katalizátory, jejich fce však nejsou známy.

k dispozici jsou v neomezenem množství řetězce sloučenin kyslíku (OO) a vody (HOH). úkolem je získat různé sloučeniny. prvky mohou byt pouze: H N C O F P I U (možná ne v tomto pořadí. je třeba získat tyto sloučeniny: CHIP, PUCH, NONC, CIN, NIC, HUP, CPU, C ( a mnoho dalších, které teď nevím) x si sám ze své vlastní iniciativy poskládal CHCIPNI,

(fci katalizátorů účastníci neznají, musí ji experimentalně zjistit)

**x** - přidá na konec C,  s+=C
**r** - rotační shift do leva, s>>1 
**d** - první tři písmena posune v abecedě o jedno dál, +++s
    (u dvoupísmených první o dva, u jednopísmených o tři)
**k** - každy dvnojnásobný výskyt prvku změní na jeden, (s)
**v** - první a poslední písmeno posune v abecedě o jedno, ++s++
    (jednopísmených o dva)

pozn: operace +++s, a ++s++ se měli jinak definovat v krajních krátkých případech

toď vše jak prosté pravidla! to jsme to z davídkem vymýsleli alespoň čtyři hodiny čistého času.

au: vd


inro