duševní rozcvičky: 07


Jakou barvu má Viťasův zubní kartáček?

Kdo složil Malou noční hudbu?

Jak se jmenoval strýc Tipa a Tapa?

Kdo napsal báseň Kuřátko a obilí?

Kde je Manila?

Jaká zvířata jsou na tričku Valašské hry 98, které měl Roman?

Kdo seřadil chemické prvky do tabulky, která se podle něj jmenuje?

Kdo řekl 'Neruš mi mé kruhy'?

Kdo napsal Hamleta?

Doplňte posloupnost 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...