duševní rozcvičky: 06


Co bylo předevčírem na oběd?

Kdo to byl Antonín Panenka?

Ze kterého filmu je hláška 'Našli, moji rádcové?'?

Kdo složil hudbu k Rusalce?

Kdo je na dvousetkorunové bankovce?

Kolik grafů je na tričkách s grafama, které měli Xof a Davídek?

Ve kterém státě je Ulánbátar?

Kdo řekl 'Vím, že nic nevím'?

Kdo napsal Tajuplný ostrov?

Doplňte posloupnost 1, 4, 27, 256, ...