Semináře

Autor Název Anotace
Eliška Trigonometrie Ukázka základních trigonometrických vět, jejich důkazy a aplikace.
Honzík Kombinatorika Vysvětlení, co jsou permutace, variace a kombinace, počítání s nimi a ukázka řešení kombinatorických úloh.
Fanda Algerba Všehochuť z algebry
Víťa Matematický nadhled Hledání skrytých souvislostí v matematice a prohlubování jejího pochopení.
Viťas Derivace a integrál Analýza funkcí, hledání jejich extrémů, ploch pod nimi a aplikace poznatků na praktické příklady.