Program

den první blok (9:00 - 10:00) mezipřednáškovky druhý blok (11:00 - 12:00) odpolední hra (15:00-18:00) seminář (19:15 - 20:00) večerní hra (20:00-21:30) noční hra
pátek XXX XXX XXX Seznamovačky Eliška XXX Seznamovačky Eliška XXX
sobota Rovnice a nerovnice Barča, Úvod do teorie čísel Honzík Barča, Jura Důkazy Viťas, Geometrické extrémální úlohy Zbyňa Vlajkovka Kačka Eliška, Honzík, Fanda, Víťa, Viťas Psychohra Kačka XXX
neděle Soustavy Víťa Barča, Jura Eulerovské grafy Kačka, Prvočísla Jura, Pravděpodobnost Fanda Mravenčí/Zaslaná pošta Barča Eliška, Honzík, Fanda, Víťa, Viťas Textovka Viťas Noční hra
pondělí Pickova věta Eliška, Logaritmus a logaritmické rovnice a čísla Viťas nejsou - posunutý budíček Nekonečna Fanda, Obvodové úhly Honzík Šifrovačka Viťas (Víťa a Jura příprava GP) Eliška, Honzík, Fanda, Víťa, Viťas Hra bez pravidel Kačka XXX
úterý Nestandartní úlohy Fanda, Teleskopické součty a součiny Lukášek Barča, Jura Platónská tělesa Eliška, Matice Honzík GP Eliška, Honzík, Fanda, Víťa, Viťas Vyhodnocení GP, Kvíz Eliška XXX
středa matboj Kačka Pašeráci Eliška/ Obchodovací Fanda Vyhodnocení IKO XXX
čtvrtek úklid
odjezd dětí 8:45
zbytek úklidu, předání objektu, odjezd XXX XXX XXX XXX