Semináře

Autor Název Anotace
Štrýňa Soustavy rovnic, Matice Řešení soustav rovnic pomocí dosazovací metody, sčítací metody a gaussovy eliminace, počítání s maticemi.
Viťas Derivace, Integrály Úvod do diferenciálního a integrálního počtu stravitelnou a zábavnou formou.
Nick Teória grafov Co je to graf, pojmy používané k popisu grafů, hledání cest v grafu, Eulerovský tah, kreslení obrázků jednou čarou a další.
Víťa Trojúhelníky Definice speciálních center, přímek, kružnic, úhlů a jejich převedení do řešení matematických úloh.
Fanda Teorie her Základy teorie her na praktických příkladech. Pokus o nalezení optimální strategie pro hru Osadníci z Katanu.