Semináře

  • Derivace, integrál - Viťas
  • Polynomy v kombinatorických úlohách - Jenda
  • Grafy a algoritmy - Jirka
  • Pravděpodobnost - Terka