Program soustředění

Sobota
Odpolední hra Seznamovačky Péťa, Jirka
Večerní hra Hranolkový hlavolam Jirka


Neděle 1. přednáška 2. přednáška 3. přednáška
1. blok Vývoj počítání Terka Úhlení Venca Teorie informace Fanda
2. blok Úpravy výrazů Barča Dobble Zbyňa
Odpolední hra Podhradí Péťa
Večerní hra Telefonovací Jenda


Pondělí 1. přednáška 2. přednáška 3. přednáška
1. blok Analytická geometrie I Péťa Úvod do kryptografie Fanda
2. blok Množina jako základ všeho Jenda Rotační úlohy Jirka Axiom, definice Viťas
Odpolední hra Honba za pokladem Barča
Večerní hra Dobývání hradů Fanda, Venca
Noční hra Empatie Fanda, Jirka


Úterý 1. přednáška 2. přednáška 3. přednáška
2. blok Analytická geometrie II Péťa Diofantovské rovnice Terka Kompresní algoritmy Jenda
Odpolední hra Stavba monumentů Fanda, Venca
Večerní hra Bludičky Viťas, Péťa


Středa 1. přednáška 2. přednáška 3. přednáška
1. blok Catalanova čísla Terka Historické šifry Fanda Gravitační vlny Viťas
2. blok Tětivové čtyřúhelníky Venca Sylvesterův problém Jenda Zajímavé matematické úlohy Barča
Odpolední hra Grand Prix Jindřichův Hradec Barča, Terka
Večerní hra Vyhodnocení GP Barča, Terka, hádej kdo jsem a drby Péťa


Čtvrtek ---
Matboj Terka
Odpolední hra Labyrint Jirka, Jenda
Večerní hra Vyhodnocení IKA, balení, táborák