Semináře

  • Geometrie - Lukáš
  • Pravděpodobnost - Terka
  • Dělitelnost - Anička
  • Funkce - Míra
Neděle
Pondělí Posloupnosti - Terka Tětiváky - Anička Komplexní čísla - Viťas Iracionální čísla - Filip
Úterý Číselné soustavy - Míra Kvadratické rovnice - Lysii Fermatova věta - Zbyňa Fermatova věta - Zbyňa
Středa Počítání v minulosti - Terka Matematika v biologii - Péťa Dirichletův princip - Lukáš Černé díry - Viťas
Čtvrtek Nerovnosti - Míra Pythagorijské trojice - Lysii Obsahy útvarů - Standa Invarianty - Lukáš
Pátek Matboj Matboj Matboj Matboj
Sobota