Termín: neděle 8. – sobota 14. května 2011

Místo:

Kunžak, u Jindřichova Hradce
pikout: www.mapy.cz

Ubytování:

V objektu Rošáda šachového klubu Řemdih Strmilov.
Adresa je:
Boženy Němcové 434
378 62 Kunžak

Stravování: Zajištěno 5× denně.

Náplň: Především přednášky z matematiky a informatiky, řešení úloh, hry v přírodě.

Cena: Budeme vybírat účastnický poplatek ve výši 600 Kč, vydáme potvrzení.

Doporučené vybavení:

Vhodné oblečení na týden, sportovní boty do přírody, boty na přezutí, pokrývka hlavy, zubní pasta s kartáčkem a jinými hygienickými potřebami, poznámkový sešit, psací potřeby, rýsovací potřeby, šátek, hudební stroje a nástroje, oblíbený talisman, dobrá nálada.
Nezapomeťte si s sebou vzít kartičku zdravotní pojišťovny.
Pokud vám ještě nebylo 15 let, vemte s sebou prosím nějakou kartičku s fotkou a datem narození. Může nám to pomoci při kupování jízdenek.

Doprava:

Společnou dopravu na soustředění zajišťujeme vlakem z Prahy a z Ostravy (jízdenku koupíme hromadnou). Sraz pro odjezd z Prahy je v neděli

  1. 5. 2011 v 10.45 na Hlavním nádraží před infocentrem (ČD centrum). Sraz v Ostravě je na Hlavním nádraží v 8.00. Sraz účastníků dopravujících se individuálně je v Kunžaku na náměstí v 15.45. Předpokládaný návrat do Prahy je v sobotu 14. 5. ve 12.40 na Hlavní nádraží a do Ostravy v 15.28 také na Hlavní nádraží.
    Podrobné informace o jednotlivých spojích:
    z Prahy, z Ostravy
    do Prahy, do Ostravy

Účastníci: Na soustředění jsme pozvali několik nejlepších řešitelů z každého ročníku. Vybírali jsme podle výsledkové listiny po 4. sérii

Kontakt:

na adrese: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail:
telefon: 776 224 725