Pondělí

 • Třídění (Michal)

Výroková logika (Jirka)

 • Kvadratické rovnice (Terka)

Transformace obrazu (Gimli)

Úterý

 • Komplexní čísla (Terka)

Kongruence (Klára)

 • Šifry (Toufi)

Matematická indukce (Michal)

Středa

 • Derivace (Jirka)

Soustavy lineárních rovnic (Toufi)

Čtvrtek

 • Počítání v trojúhelníku (Xof)

Důkazy (Klára)

 • Algoritmy (Kat)

Rovnice s absolutní hodnotou (Terka)

Semináře

 • Posloupnosti (Michal)
 • Pravděpodobnost a statistika (Terka)
 • Kombinatorika (Klára)
 • Grafy (Toufi)
 • Funkce (Jirka)