Termín: neděle 17. – sobota 23. května 2009

Místo:

Kunžak, u Jindřichova Hradce
pikout: www.mapy.cz

Ubytování:

V objektu Rošáda šachového klubu Řemdih Strmilov.

Stravování: Zajištěno 5× denně.

Náplň: Především přednášky z matematiky a informatiky, řešení úloh, hry v přírodě.

Cena: Budeme vybírat účastnický poplatek ve výši 600 Kč, vydáme potvrzení.

Doprava:

Společnou dopravu na soustředění zajišťujeme vlakem z Prahy a z Ostravy (jízdenku koupíme hromadnou). Sraz pro odjezd z Prahy je v neděli 17. 5. 2009 v 11.45 na Hlavním nádraží před infocentrem. Sraz v Ostravě je na Hlavním nádraží v 8.00. Sraz účastníků dopravujících se individuálně je v Kunžaku na náměstí v 15.45. Předpokládaný návrat do Prahy je v sobotu 23. 5. ve 12:41 na Hlavní nádraží a do Ostravy v 15:27 také na Hlavní nádraží.


Podrobné informace o jednotlivých spojích:
z Prahy, z Ostravy
do Prahy, do Ostravy

Účastníci: Na soustředění bylo pozváno několik nejlepších řešitelů z každého ročníku.

Kontakt:

na adrese: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail:
telefon: 608 055 133