Termín: neděle 20. – sobota 26. dubna 2008

Místo:

Kunžak, u Jindřichova Hradce
pikout: www.mapy.cz

Ubytování:

V objektu Rošáda šachového klubu Řemdih Strmilov.

Stravování: Zajištěno 5× denně.

Náplň: Především přednášky z matematiky a informatiky, řešení úloh, hry v přírodě.

Cena: Budeme vybírat účastnický poplatek ve výši 600 Kč, vydáme potvrzení.

Doprava:

Doprava je individuální. Z Prahy a z Ostravy je však možné cestovat společně s vedoucími. Sraz v Praze je na hlavním nádraží u pošty mezi výtahy do metra v 10:50. Sraz v Ostravě je na hlavním nádraží v 8:10. Předpokládaný návrat do Prahy je v sobotu ve 12:53 na hlavní nádraží. Do Ostravy v 15:25 také na hlavní nádraží. Je také možné přistoupit po cestě.
Podrobné informace o jednotlivých spojích:
z Prahy, z Ostravy
do Prahy, do Ostravy

Účastníci: Na soustředění bude pozváno několik nejlepších řešitelů z každého ročníku.

Kontakt:

na adrese: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail:
telefon: 608 055 133

Účastníci:

Kateřina Beránková
Kateřina Bernatíková
Eliška Bušáková
Veronika Dlouhá
Jiří Erhart
Lukáš Kotrbatý
Pavel Kotrbatý
Pavel Kratochvíl
Honza Le Long
Lukáš Mařík
Václav Měřička
Simona Ondrčková
Martin Sýkora
Štěpán Šimsa
Barbora Šmídová
Zuzana Terešková
Martin Töpfer
Lucie Volfová
Barbara Vonková
Lucie Vovsová