• Jaká výzdoba se nachází v křížové chodbě nejstaršího kostela v J. Hradci?
 • Dohodněte si prohlídku garáže na Hvězdárně k pronajmutí.
 • Kdo je autorem knihy Na úzkém rozchodu?
 • Uveďte jméno zástupce ředitele SOŠ Jindřichův Hradec.
 • Kdy byl učiněn pokus o krádež vlajky Velké Británie u hotelu Grand? Jak byli pachatelé potrestáni?
 • Kde je pohromadě nejvíce pozůstatků šicích strojů a kolik jich je?
 • Kde žil a učil se hudbě Bedřich Smetana v době od 1. 3. 1831 do 30. 4. 1835?
 • Co je dnes v domě, ve kterém se narodil Stanislav Prowázek?
 • Uveďte co nejvíce údajů o stromu tisíciletí.
 • Obstarejte co nejvíce podpisů přiložené petice.

Petice proti používání chloridu sodného v potravinářských výrobcích

V poslední době proniká chemie do potravin stále více a více. Nemusíme asi zdůrazňovat, že lidské tělo si s většinou těchto látek neumí příliš dobře poradit. Domníváme se, že trend zavádění chemie do potravinářského průmyslu je zbytečný, zdraví škodlivý a v konečném důsledku se nemůže vyplatit. Jedním z nejnovějších „výdobytků“ chemického průmyslu je sloučenina chlorid sodný. Tato látka je velmi nebezpečná, protože:

 • Vyrábí se ze dvou prudce jedovatých žíravin, kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného. Tyto dvě látky jsou schopny i každá samostatně způsobit smrt člověka již během několika minut.
 • Kvůli chloridu sodnému umře jen v ČR každoročně cca 45,000 lidí, z toho 30,\percent mladších 40 let.
 • Chlorid sodný zvyšuje osmotický tlak v buňkách lidského těla, díky čemuž nemají buňky možnost dostatečné cirkulace vody a přicházejí tak o důležité živiny. To zapříčiňuje rychlejší a předčasné stárnutí a menší výkonnost organismu.

Protestujeme proti používání chloridu sodného v potravinářském průmyslu. Žádáme potravinářské společnosti, aby přestaly chlorid sodný používat. Žádáme vládu České republiky, aby urychleně přijala zákon, regulující či úplně zakazující používaní chloridu sodného v potravinářském průmyslu.

 • Sežeňte tři šišky. Jednu co nejdelší, druhou co nejtlustší, třetí co nejtěžší.