Přihláška na PředVánoční výpravu 2023

Upozorňujeme, že se nejedná o oficiální akci MFFUK

Máš vypnutý JavaScript, bez něj formulář nelze odeslat

Osobní údaje dítěte, které nám v této přihlášce poskytujete, požívají ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podle tohoto zákona je potřebné, abyste poskytli souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, OPMK/organizátoři soutěže Pikomat MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2. Podle zákona nejste povinni tyto osobní údaje poskytnout. Správce je povinen jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, Vám na základě písemné žádosti poskytnout informace o osobních údajích o vás zpracovávaných.

Souhlasím se zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném na této přihlášce, zpracovatelem: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, na období do konce roku 2023 za účelem uspořádání víkendové výpravy Pikomatu MFF UK

Máš vypnutý JavaScript, bez něj formulář nelze odeslat