Zpracování osobních údajů

Pikomat MFF UK je propagační akcí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen Pikomat a Matfyz). Pro jeho provoz potřebujeme zpracovávat některé Tvé osobní údaje. Zde se dozvíš, jaké to jsou a co s nimi děláme. Následuje formální souhlas se zpracováním podle zákona.

Získáváme od Tebe údaje vyplněné v přihlášce do semináře (jméno, příjmení, datum narození, poštovní a e-mailovou adresu, školu a třídu, kterou navštěvuješ), případně v přihlášce na soustředění a tábor (navíc kontakt na zákonného zástupce, rodné číšlo, zdavotní pojišťovnu, případné stravovací návyky, bezinfekčnost a zdravotní způsobilost). Také uchováváme všechna řešení, která nám pošleš, a jejich hodnocení.

Slibujeme Ti, že Tvá osobní data nezneužijeme k ničemu, co by nesouviselo s Pikomatem nebo s dalšími aktivitami Matfyzu, a nikdy je nepředáme nikomu cizímu. Údaje využíváme k zajištění chodu semináře a také je sdílíme s ostatními propagačními akcemi Matfyzu, abychom mohli vyhodnocovat úspěšnost akcí. Pokud budeš mít zájem, budeme Ti také posílat zajímavé zprávy a novinky týkajíci se Pikomatu, matematiky a Matfyzu.

Veřejně vystavujeme pouze výsledkové listiny, seznamy účastníků soustředění a táborů a popisky fotek z akcí, které také uchováváme pro archivní účely. Pokud ale z nějakého důvodu nebudeš chtít mít své jméno či školu uvedené ve výsledkové listině, na stránkách soustředění či tábora nebo v popiscích fotek, není problém to zařídit, napiš nám. Z tištěných materiálů, jako například ročenka Pikomatu, samozřejmě údaje už odstranit nemůžeme. Ročenku vydáváme jednou ročně a je rozesílána účastníkům tábora a soustředění, případně ostatním řešitelům daného ročníku. Povinné výtisky jsou zasílány do knihoven.

Na soustředěních a dalších akcích semináře navíc pořizujeme fotografie a videozáznamy, které mohou být použity ke zpravodajským a propagačním účelům. Pro propagační účely si od Tebe vyžádáme samostatný souhlas na začátku akce. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby chodu semináře.