Několik slov o Pikomatu MFF UK

Co je vlastně Pikomat MFF UK? Je to matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Organizuje jej skupina studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze; většina organizátorů je přitom z řad bývalých řešitelů tohoto nebo podobných seminářů. Naším hlavním cílem je ukázat řešitelům i jinou tvář matematiky, než jakou vidí ve škole, a to formou zajímavých úloh, jejichž řešením si mohou rozvíjet svoje vědomosti, schopnosti a dovednosti. Výhodou korespondenčního semináře je, že žáci mají k řešení úloh dostatek času, mají možnost používat literaturu nebo konzultovat problematiku s učitelem či rodiči. Nelze podceňovat úlohu vzorových řešení, ze kterých mohou řešitelé při podrobném prostudování načerpat nové nápady či vědomosti.

Soutěž probíhá tak, že řešitelé odešlou na adresu Pikomatu v několika sériích svá řešení několika zadaných úloh. Organizátoři opraví došlá řešení, vypracují vzorová řešení všech úloh a sestaví výsledkovou listinu. Toto vše, společně se zadáním následující série, odešlou přibližně do měsíce na domácí adresu řešitele.

Úlohy se snažíme převážně volit takovým způspobem, aby k jejich vyřešení bylo spíše než školních znalostí potřeba zdravého úsudku a logického myšlení. Není tedy pravdou, že mladší řešitelé jsou znevýhodněni; naopak, nejednou se stane, že žák šesté třídy vyřeší zadaný problém daleko elegantněji než jeho patnáctiletý konkurent.

Zadání úloh jsme zasadili do příběhu, protože je to dětem bližší než napsat strohé texty úloh. Schopnost vidět v běžných každodenních problémech problémy matematické patří k nenahraditelným schopnostem matematicky vzdělaných lidí.

Pikomat však netvoří jen tato korespondenční část. Na začátku května proběhne jarní soustředění, kam pozveme z každého ročníku několik nějlepších řešitelů. Všichni řešitelé mají možnost zúčastnit se tradičního letního tábora Pikomatu. Kdo již tábor nebo soustředění Pikomatu zažil, dá nám jistě za pravdu, že nudit se na něm nebude.