Závazná přihláška na tábor Pikomatu MFF UK 2017

Prosíme o vyplnění závazné přihlášky nejpozději do 23. 5. 2017. Po zaplacení a odeslání závazné přihlášky budete evidování jako "Účastník/Účastnice" v seznamu přihlášených.

Další části přihlášky - Potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilost dítěte - prosím, vyplňte papírově a odevzdejte vedoucím při odjezdu na tábor společně s užívanými léky a kartičkou zdravotní pojišťovny. Dokumenty jsou ke stažení zde.

Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit.

Osobní údaje dítěte, které nám v této přihlášce poskytujete, požívají ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podle tohoto zákona je potřebné, abyste poskytli souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, OVVP/organizátoři soutěže Pikomat MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2. Podle zákona nejste povinni tyto osobní údaje poskytnout. Správce je povinen jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, Vám na základě písemné žádosti poskytnout informace o osobních údajích o vás zpracovávaných.

Souhlasím se zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném na této přihlášce, zpracovatelem: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, na období do konce roku 2017 za účelem uspořádání tábora Pikomatu MFF UK.