Kolonizace Ameriky

Účastníci se stali osadníky, kteří budují město Potro Melenudo kdesi na území severní Ameriky, a to v divokých dobách Divokého západu. Jednotlivá družstva představovala skupiny bojující za různé zájmy. Cílem každé skupiny bylo postavit co nejvíce budov odpovídajících jejímu zaměření a vydělat co nejvíce peněz, zvaných bulary. Za bulary se kupovaly budovy, jejichž modely pak stály na trojrozměrném plánu města. Ke konci tábora přijela kontrola z Washingtonu, aby prozkoumala účetnictví města a jeho hospodaření. Občas vyšel i místní plátek Nový prostor, kde bylo zaznamenáno mnoho potřebných (i nepotřebných) informací.

Bodované stavby

Název Lidé Bulary Indiánská liga Kapitalisté Protiotrokářské hnutí Puritáni
svatyně 40 120 7 0 0 0
banka 40 120 0 7 0 0
škola pro chudé 40 120 0 0 7 0
kostel 40 120 0 0 0 7
palírna 2 50 2 2 0 0
lihovar 20 80 6 6 0 0
vývařovna 2 50 2 0 2 0
jídelna 20 80 6 0 6 0
památník 2 50 2 0 0 2
muzeum 20 80 6 0 0 6
manufaktura 2 50 0 2 2 0
továrna 20 80 0 6 6 0
lyceum 2 50 0 2 0 2
univerzita 20 80 0 6 0 6
hospic 2 50 0 0 2 2
nemocnice 20 80 0 0 6 6
železnice 5 30 0 4 4 4
odborová centrála 5 30 4 0 4 4
kasárna 5 30 4 4 0 4
saloon 5 30 4 4 4 0
kongres 60 300 9 9 9 9

Ubytování

Název Lidé Bulary Pro zaměstnance
tee-pee 5 10 Indiánské ligy
tábor 30 40 Indiánské ligy
ubytovna 5 10 Kapitalistů
rezidence 30 40 Kapitalistů
byt 5 10 Protiotrokářského hnutí
činžák 30 40 Protiotrokářského hnutí
poustevna 5 10 Puritánů
klášter 30 40 Puritánů
dělnický domek 5 5 městských staveb