Grand Prix

Telč 2006

 • Kdy:

 • se objevila první písemná zmínka o Telči?
 • vymřel rod pánů z Hradce po přeslici?
 • byla postavena městská elektrárna na naftový pohon?
 • vyšla první poštovní známka s Telčí?
 • Co je to „mázhaus“?
 • Jaká socha se nachází na horní kašně a proč?
 • Nakreslete náhrobek Zachariáše a Kateřiny.
 • Jaká jsou partnerská města Telče?
 • Přineste co nejvíce následujících věcí:

 • desetihaléřů,
 • dokladů z obchodů, které v názvu obsahují křestní jméno,
 • verbascum,
 • kláves z klávesnic,
 • pětisetbullarovek.
 • Zjistěte tlak, teplotu a vlhkost vzduchu v 12:38 na náměstí.
 • Kdo je nejstarší občan Telče a kolik mu je let?
 • Kolik podlažních prken má most, který věnovalo městu Telči město Belp?
 • Kolik stojí hypostomus?
 • Vymyslete co nejzajímavější úlohu o životopisných datech Míly Doležalové a Jiřího Mareše.
 • Kolik procent z ceny identifikátoru barev pro nevidomé může poskytnout jako příspěvek sociální odbor v místě bydliště?
 • Jaký rybník je větší -- Štěpánský, Ulický nebo Staroměstský?
 • Kdo je autorem této básně: { Chvíle slávy jsem měl, kdy duše volná v majestátu svém
  nad staletími se vznáší světelným, vířícím cyklónem,
  odvěké vegetace rozmetá, a hospodář na nivách času
  v červenci pohledu svého nechává zráti nová bohatství klasů.

A když naplněn úrodou hořel můj dvůr, o kráse ohně jsem pěl,
o paláci snů, jenž tisíce věží až do hvězd se potápěl;
A když i ten hořel a ironický vítr kolem mě šuměl,
bez výkřiku bolesti zpívat i mlčet jsem uměl.
}

{Co má společného s Telčí?

Pokud se budete nudit, vymyslete další sloku. }

 • Kominík vyčistí komín za 17 minut. Za kolik hodin vyčistí všechny komíny na zámku 6 kominíků?
 • Zjistěte pověst, která se traduje o telčské radnici.
 • Podle pověsti se v Telčském zámeckém parku ve dnech dělitelných pěti mezi 11. a 12. hodinou zjevuje duch šíleného chemika. Pověst říká, že vysvobodit ho lze jen tím, že mu někdo, kdo ví, kolik je \phi(1000), odebere jeho zavazadlo.
 • Uspořádejte mezi místními anketu s následujícími otázkami:

 • Co je „Potro Melenudo“?
 • Co v Telči považujete za nejkrásnější?

Cílem je zjistit odpovědi na co nejvíce otázek. Důležitá je nejen odpověď, ale i způsob jejího zjištění a důvěryhodnost zdroje. Začátek hrací doby je v 9:30, konec je v 13:00 na stejném místě, kde se začínalo. Družstva se nesmí rozdělovat ani spojovat. Při této slavnostní příležitosti se budete pohybovat {ve slavnostních tričkách}. Konzumace potravin bez čárového kódu je zakázána. Dbejte na svou bezpečnost (přechody, rybníky, ... ) a respektujte zákony ČR. V případě problémů volejte Evě nebo Kájovi.

Výsledky

Vyhodnocení Grand Prix