program dne

  645 budíček

  750 duševní rozcvička

  715 duševní rozcvička

  730 snídaně

    odevzdání příkladů na noc

  845 přednáška

    svačina

 1015 přednáška

 1130 oběd

 1345 deskové hry

    svačina

 14?? odpolední hra

 1800 večeře

    příklady na noc

 1900 kapitánská rada

 1910 nástup

    večrní program

    rara

 2145 večerka

    vší rada