= peče: man

NAME

    peč - opravy drobných chybek v letových plánech
       plánový efektivní čistič

DESCRIPTION

    v případě malé opravy dlouhých letových planů, stačí za
    posádkou poslat místo celého nového letového plánu pouze krátký
    tkzv. peč, ve kterém jsou všechny změny popsány.
    
FILE FORMAT

    každý plán či peč plánu začína hlavičkou následuje tělo.
    položky v hlavičce mohou být následujíci:

    name 
      jméno dokumentu který právě držíte v ruce. konvence je 
      taková, že za tečku hlavního názvu se napíše číslo verze
      tedy např. ``umi13.01'' je první verze vesmírné lodi Ursa
      Minor 13. Pokud jde o peč za tečkou se uvádí ``p'' (jde
      o peč) a za ním pomlčkou oddělené verze původní (pečovaná)
      a výsledná. tedy např ``urs13.p01-02'' je název peče,
      který z planu ``urs.001'' vypečuje ``urs.02''. 
    
    version 
      verze, již se nepoužívá. přehlednější a výstižnější je
      konvence popsaná výše. 

    status
      v jakém stavu je plán. první pokus se obyčejně ozačuje
      ``první verze''. velmi nadějná verze ``alfa verze'' verze
      ještě nadějnější určená pro veřejné testování je pak
      ``beta verze'', Stoprocentní jistota správnosti verze se
      označuje ``ostrá verze''. Nápaditosti v nazývání verzí se
      však meze nekladou.

    in
      pouze u peče (tedy: ne u planu). následuje jméno souboru,
      který peč opečuje. viz též *out*.

    out
      následuje jméno souboru, který bude výsledným souborem. po
      aplikování všech pečovacích pravidel na soubor *in*
      vznikne soubor *out*.

    tělo plánu je tvořeno body podle kterých by měli vesmírnauti
    postupovat. viz též EXAMPLES. 

    tělo peče je taktéž tvořeno body. v každém bodu je jeden
    pečovací příkaz. pečovací příkazy jsou tyto:

    zaměň *kde* ``*co*'' za ``*zaco*''
      na místě *kde* hledej regexp *co* a jeho výskyt nahraď
      *zaco*. *kde* může být jedna z těchto možností:

      v hlavičce
         akce platí v celé hlavičce

      v bodě *n*
         akce platí v *n*-tém bodě plánu.

      v celém dokumentu
         akce plati v celem planu (včetně hlavičky). 
     
    prohoď *bod1* a *bod2*, příslušně přečísluj
      změněň body plánu tak, že *bod2* bude na místě *bod1*
      a naopak. Bodům plánu se přiradí čísla tak aby plán byl
      konzistentní.


    vsuň za *bod* ``*text*'', příslušně přečísluj
      mezi *bod* a *bod* + 1 vsuň *text*, body za *text*em
      přečísluj, aby plán byl konzistentní. 

    smaž *bod*, ostatní body příslušně přečísluj.
      *bod* bude z plánu ostraněn. zbyvající body plánu musí být
      konzistentně přečíslovány.

EXAMPLES


    name: disko.01
    status: první verze

    plán jít večer na diskotéku.

    1) požádat rodiče o svolení

    2) obléci si kvádro

    3) jít na disku

    nyní uvedeme jak vypadají peče oproti této verzi na verze
    ``02'' a ``10'':

    name: disko.p01-02
    in: disko.01
    out: disko.02

    1) zaměň v hlavičce ``01'' za ``02''
    2) zaměň v hlavičce ``první'' za ``beta''
    3) zaměň v 2) ``kvádro'' za ``džíny''

    name: disko.p02-10
    in: disko.02
    out: disko.10

    1) zaměň v hlavičce ``02'' za ``10''
    2) zaměň v hlavičce ``beta'' za ``ostrá''
    3) smaž bod 1), ostatní body příslušně přečísluj

    a takhle vypadají příslušné verze. 

    name: disko.02
    status: beta verze

    plán jít večer na diskotéku.

    1) požádat rodiče o svolení

    2) vzít si džíny

    3) jít na disku


    name: disko.10
    statust: ostrá verze

    plán jít večer na diskotéku.

    1) vzít si džíny

    2) jít na disku


BUGS

    Nejde vložit před první bod plánu. To stejně nevadí, neboť  
    první bod plánu je většinou správně. (a navíc, často je již
    vykonán, takže nějaká změna plánu by se stejně neprojevila.

HISTORY

    Při kosmických letech se občas stávalo, že za letu byl na Emi
    změněn letový plán. Změna nebyla příliš velká, například
    v pětisvazkovém letovém plánu vesmírné lodi Ursus Minor 13 se
    za celou dobu změnil pouze bod 14233), ato z ``a nyní zmáčkněte
    reset'' na ``a nyní zmáčněte enter''. Odvysílání nového
    letového plánu by zabralo zbytečně moc času, proto bylo vyvinut
    system *peč*, pomocí kterého se dají rychle a krátce opravit
    drobné opravy letových plánů. Tento systém je nyní na cestě
    k vesmírné lodi Ursus Minor 13. Hodně stěstí chlapci. 

COPYING

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of
    this manual provided the copyright notice and this permission
    notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions
    of this manual under the conditions for verbatim copying,
    provided that the entire resulting derived work is distributed
    under the terms of a permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of
    this manual into another language, under the above conditions
    for modified versions, except that this permission notice may
    be included in translations approved by the Free Software
    Foundation instead of in the original English.

AUTHOR

    vitas, předseda rppts