Termín: neděle 18. – sobota 24. dubna 2010

Místo:

Kunžak, u Jindřichova Hradce
<img class=imgIco alt="pikout:" src="../../img/ven.png" height="16" width="21">www.mapy.cz

Ubytování:

V objektu Rošáda šachového klubu Řemdih Strmilov, .

Stravování: Zajištěno 5× denně.

Náplň: Především přednášky z matematiky a informatiky, řešení úloh, hry v přírodě.

Cena: Budeme vybírat účastnický poplatek ve výši 600 Kč, vydáme potvrzení.

Doprava:

Společnou dopravu na soustředění zajišťujeme vlakem z Prahy a z Ostravy (jízdenku koupíme hromadnou). Sraz pro odjezd z Prahy je v neděli 18. 4. 2010 v 11.45 na Hlavním nádraží před infocentrem (ČD centrum). Sraz v Ostravě je na Hlavním nádraží v 8.00. Sraz účastníků dopravujících se individuálně je v Kunžaku na náměstí v 15.45. Předpokládaný návrat do Prahy je v sobotu 24. 4. ve 12.40 na Hlavní nádraží a do Ostravy v 15.27 také na Hlavní nádraží.


Podrobné informace o jednotlivých spojích:
z Prahy, z Ostravy
do Prahy, do Ostravy
Spoj z Ostravy jsme trošku pozměnili, odjezd z Ostravy i z Brna je ale pořád stejný.

Účastníci: Na soustředění bylo pozváno několik nejlepších řešitelů z každého ročníku.

Kontakt:

na adrese: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail:
telefon: 776 224 725