Kunžak 2006

 • Zjistěte, jaké je zdejší poutní místo, a pokud možno jej navštivte.
 • Kolik firem má sídlo v Kunžaku a které (pokud možno zjistěte IČ)?
 • Změřte libovolným způsobem a co nejpřesněji objem vody v místní kašně. Výsledek podložte výpočtem nebo postupem měření.
 • Položte co nejvíce obyvatelům následující otázky a statisticky je zpracujte:

 • Komu je zasvěcený místní kostel a kdy byl vybudován?
 • Kdo vyhraje volby v Kunžaku v nastávajícím volebním období?
 • Jaké změny čekají Kunžak v blízké době (rekonstrukce, plynovod atp.)? Zjistěte podrobnosti.
 • Jste členem Sokola ?
 • Kdy v historii měl Kunžak nejvíce obyvatel a kdy nejméně (doloženo z historických záznamů). Jaké okolnosti tomu napomáhaly?
 • Který strom je v Kunžaku nejstarší? (Kde roste a co je to za druh.)
 • Kolik kilogramů váží místní starosta?
 • Sežeňte co nejvíce prázdných šnečích ulit. (Živé šneky nechte žít)
 • Kolik členů má Sokol v Kunžaku (platících aktivních)?
 • Která ulice v Kunžaku je nejdelší?
 • Jak Kunžak ovlivnil českou historii?
 • Co znamená „kognitivní dysfunkce“?

Nerozdělujte se, ani nespojujte s jinými družstvy, dávejte si pozor na auta.

Dostavte se na sraz v 18:15 před restaurací, ve které večeříme.