Přihláška do 33. ročníku Pikomatu


Třída (6.A, prima, ...)


Souhlas se zpracovnáním osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám v přilhlášce do soutěže poskytujete, požívají ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podle tohoto zákona je potřebné, abyste poskytli souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, OVVP/organizátoři soutěže Pikomat MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2. Podle zákona nejste povinni tyto osobní údaje poskytnout. Správce je povinen jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu vám na základě písemné žádosti poskytnout informace o osobních údajích o vás zpracovávaných. Souhlasím se zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto formuláři, zpracovatelem: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, na období do konce roku 2018 za účelem:

  • zasílání materiálů korespondenční soutěže Pikomat MFF UK
  • informování o dalších akcích MFF a vysokoškolském studiu